O NAS

slide-39348[1]

Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową w Kwidzynie to pierwsze niepubliczne przedszkole w naszym mieście. Otworzyła je 1 września 1995 r.mgr Joanna Nojak – dyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego, terapeuta oraz kinezjolog.

Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, z dala od ulic, wśród ogródków. Wokół budynku rozciąga się duży ogród przedszkolny, który zachęca dzieci do różnego rodzaju aktywności ruchowej, zbliża do przyrody i stwarza okazję do obserwacji zmian w niej zachodzących. W ogrodzie przedszkolnym odbywa się wiele zajęć, warsztatów i uroczystości.

slide-39355[1]

Dzieci mają do dyspozycji:
–  9 sal zajęć i zabaw nazwanych kolorami (sala różowa, czerwona, zielona, niebieska, żółta, pomarańczowa, tęczowa, fioletowa i bordowa),
– salę gimnastyczną i do zajęć rytmicznych,
– pracownię plastyczną,
– salę językową,
– gabinet logopedyczny,
– gabinet pedagoga i terapeuty.

DSC_0343

Ponadto w przedszkolu znajdują się:
– nowocześnie wyposażona kuchnia zgodnie z przepisami HACCP,
– szatnie i pomieszczenia sanitarne.

W Placówce działa Żłobek i Przedszkole.

DSC_0346

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6,30 do 16,30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez Dyrektora.

Żłobek Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową, Joanna Nojak w Kwidzynie działa na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z  2011 r. Nr 45, poz. 235), a także Statutu i Regulaminu Żłobka.

Żłobek posiada wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez  Burmistrza Miasta Kwidzyna. Nadzór w zakresie warunków i jakości świadczonych usług przez Żłobek prowadzi Burmistrz Miasta Kwidzyna. Żłobek świadczy usługi pielęgnacyjno – wychowawcze i edukacyjne oraz  sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową, Joanna Nojak w Kwidzynie działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu i Regulaminu Przedszkola. Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, programy wychowania przedszkolnego oraz bogatą ofertę zajęć ponadprogramowych.
Przedszkole posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta w Kwidzynie.

Nadzór nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

4bqyeweh