Kadra

Pracownicy Placówki

Nowy rok szkolny 2018/2019

mgr Joanna Nojak

dyrektor

sala czerwona
3 latki

Dobrosława Grędzicka

Ewa Pawłowska

Anna Jaśtak

Patrycja Szpak

nauczyciel

nauczyciel

pracownik obsługi

pracownik obsługi

sala zielona
3 latki

Agnieszka Gudowska

Paulina Wojciechowska

Iwona Strzelecka

nauczyciel

opiekunka

pracownik obsługi

sala pomarańczowa
5 latki

Grażyna Makowska

Edyta Olszewska

nauczyciel

pracownik obsługi

sala tęczowa

6 latki

Marta Czekała

Anna Baranowicz

nauczyciel

pracownik obsługi

sala niebieska
6 latki

Anna Liśkiewicz

Ewa Jabłonka

nauczyciel

pracownik obsługi

sala żółta
6 latki

Katarzyna Głowacka

Sławomira lipska

nauczyciel

pracownik obsługi

sala fioletowa
5 latki

Paulina Kowalska

Ewa Nogowska

nauczyciel

pracownik obsługi

sala bordowa
4 latki

Magdalena Jankowska

Jolanta Kobylaniec

nauczyciel

pracownik obsługi

SPECJALIŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrycja Malankowska

Natalia Pliszka

A. Świętosławska

Ewa Pawłowska

A. Głogowska-Firlej

Paulina Kowalska

Mateusz Górka

Aron Ciesielski

M. Kossak-Karulewska

 

nauczyciel, instruktor ZUMBY

nauczyciel j. angielskiego

pedagog

pedagog

orkiestra przedszkolna

z. muzyczno-rytmiczne i gra na flażolecie

zajęcia interaktywne

instruktor HIP-HOP

zaj. ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, 

zajęcia wokalno-muzyczne

księgowość

Monika Bednarczyk

księgowa

kuchnia

Gabriela Czeszejko

Ewa Michalska

Aleksandra Ilińska

kucharka

kucharka

pomoc kuchenna