Opłaty Przedszkola

1. OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU  „ARTYSTYCZNO – SPORTOWYM” W ROKU SZKOLNYM 2019/20

OPŁATA STAŁA (czesne) – 260 zł. 
(w tym zajęcia dodatkowe i specjalistyczne, dopłaty do teatrzyków, wycieczek, nagrody i drobne prezenty, dopłaty do paczek i inne)
CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE – 8,50 zł.

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu.

Opłata stała może ulec zmniejszeniu o 50% w przypadku:

– obecności dziecka w placówce do 3 dni w miesiącu,                                                                                                                                                               – całomiesięcznej nieobecności dziecka,                                                                                                                                                                                       – drugiego lub kolejnego dziecka z tej samej rodziny.

Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 15 – go dnia każdego miesiąca w kancelarii Placówki bądź na konto bankowe 26830000090008723230000020

Potwierdzeniem wpłaty jest faktura.