Kadra

Pracownicy Żłobka

Nowy rok szkolny 2018/2019

imię i nazwisko

stanowisko

sala różowa
żłobek

Elżbieta Balawender

Joanna Rączkowska

Wiesława Cichańska

Monika Guziewicz

Agnieszka Dziadzio

asystent nauczyciela

pielęgniarka

pielęgniarka

pracownik obsługi

pracownik obsługi