Kadra

Pracownicy Żłobka

Nowy rok szkolny 2020/2021

imię i nazwisko

stanowisko

sala różowa
żłobek

Paulina Kowalska

Joanna Rączkowska

Wiesława Cichańska

Ewa Jabłonka

Agnieszka Dziadzio

nauczyciel

pielęgniarka

pielęgniarka

pracownik obsługi

pracownik obsługi