Kadra

Pracownicy Żłobka

Nowy rok szkolny 2019/2020

imię i nazwisko

stanowisko

sala różowa
żłobek

Marta Czekała

Elżbieta Balawender

Joanna Rączkowska

Wiesława Cichańska

Sławomira Lipska

Agnieszka Dziadzio

nauczyciel

asystent nauczyciela

pielęgniarka

pielęgniarka

pracownik obsługi

pracownik obsługi