Kadra

Pracownicy Żłobka

Nowy rok szkolny 2020/2021

imię i nazwisko

stanowisko

sala różowa
żłobek

Paulina Kowalska

Patrycja Liberacka

Marta Sosnowska

Joanna Rączkowska

Wiesława Cichańska

Ewa Jabłonka

Agnieszka Dziadzio

nauczyciel

pomoc nauczyciela

asystent nauczyciela

pielęgniarka

pielęgniarka

pracownik obsługi

pracownik obsługi