Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00

schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne
i zespołowe o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; zabawy i
ćwiczenia oddechowe i narządów mowy, zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, ćwiczenia
poranne.


8.00 – 8.30

porządkowanie sali, przygotowanie do śniadania, zabiegi pielęgnacyjne, higieniczne, wdrażanie do
samodzielności w czynnościach samoobsługowych.


8.30 – 9.00

śniadanie – karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu posiłku, zabiegi
higieniczne.


9.00 – 9.45

zajęcia edukacyjne i zabawy zorganizowane, zabawy grupowe i zespołowe, przy ładnej pogodzie
spacery i zabawy w ogrodzie.


9.45 – 10.00

II śniadanie.


10.00 – 10.30

zajęcia i zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci i zorganizowane zajęcia
rozwojowe, spacery, zabawy w ogrodzie,


10.30 – 10.50

czynności porządkowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne.


10.50 – 11.30

zupa – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, zabiegi
higieniczno – pielęgnacyjne, przygotowanie do odpoczynku.


11.30 – 13.00

odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej, kwadrans z bajką.


13.00 – 13.30

zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do posiłku.


13.30 – 14.00

II danie – karmienie i pomoc w samodzielnym spożywaniu posiłku, zabiegi higieniczne.


14.00 – 15.45

zabawy integracyjne, manipulacyjne, zabawy w ogrodzie.


15.45 – 16.30

czynności porządkowe, zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne, zabawy dowolne dzieci,
rozchodzenie się dzieci.