Zasady rekrutacji do Żłobka

Rekrutacja do Żłobka !

Dyrektor Żłobka ogłasza nabór dzieci do grupy na nowy rok szkolny.

W dniach od 17 lutego do 23 marca 2020 r. 

odbywać się będzie nabór nowych dzieci do grupy żłobkowej. Rodzice składają Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka

(dokument dostępne w kancelarii przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola www.chatkapuchatka.com)

17 kwietnia 2020 r.  posiedzenie komisji rekrutacyjnej i weryfikacja kart zgłoszeń

27 kwietnia 2020 r. ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 Wypełnione dokumenty należy złożyć w kancelarii placówki.

 Zapraszamy i prosimy o zachowanie terminów !

Szczegółowych informacji udziela dyrektor – mgr Joanna Nojak

  • w siedzibie placówki PN – PT. w godz. 30 – 15.30
  • tel. 55 279 – 36 – 88, 500-330-354

W okresie wakacji (lipiec, sierpień) odbywać się będzie adaptacja. Szczegółowy harmonogram zajęć adaptacyjnych zostanie podany w późniejszym terminie.

Zapraszamy !