03/19 Zabawy sensoryczne i doświadczenia w sali zielonej