11.09.2013 Zebranie informacyjno – organizacyjne rozpoczynające nowy rok szkolny

GRUPY:
s. pomarańczowa,
s. fioletowa.

Więcej informacji wkrótce…