02/2014 Bajki i baśnie – zajęcia w bibliotece, s. żółta