24.02-17.03.2014 r. „ABC Teatru”

24.02.2014 r. rozpoczynamy nowy cykl spotkań dla dzieci 6 letnich „ABC Teatru”, których organizatorem jest Scena Lalkowa w Kwidzynie.

Tematem tych  to spotkań będzie T E A T R.

Projekt ma charakter poznawczy, informacyjny a także integracyjny. Ukazuje różne aspekty teatru, prowokuje do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Jak rozmawiać o teatrze z dziećmi by bywanie w Teatrze stało się rodzinnym rytuałem. Przygotowanie widza świadomego do odbioru sztuki. ABC Teatru to również materiał, na bazie, którego pedagodzy będą mogli wspólnie z wychowankami samodzielnie rozwijać dziecięcą twórczość. To mini edukacja teatralna.

Projekt ABC Teatru to cykl pięciu spotkań (w każdy poniedziałek od 24.02. do 17.03.2014 r.) adresowanych do dzieci 6 letnich (sala niebieska i żółta) oraz ich rodziców.

Każde spotkanie z dziećmi wokół teatru to 45 minut nauki poprzez zabawę z wykorzystaniem naturalnych cech rozwoju dziecka. To spotkanie, w którym Dziecko i Teatr tworzą nową wartość = edukują się wzajemnie.

 Spotkanie pierwsze – Co to jest Teatr?

1. Kto tworzy przedstawienie i jak powstaje spektakl?

2. Co to jest próba?

3. Jak zachowywać się w teatrze?

 

Spotkanie drugie – Wyprawa do Teatru?

1.  Wyjście z Rodzicami na przedstawienie teatralne

2.  Spotkanie z aktorami.

3.  Panel dyskusyjny.

4. Wystawa afiszu teatralnego.

 

Spotkanie trzecie – Ja w Teatrze. Teatr Lalek.

1. Ja widz. Moje emocje i odczucia.

2. Różne rodzaje lalek teatralnych. Teatr cieni.

3.Sztuka animacji.

 

Spotkanie czwarte – Moja Twórczość. Różne formy teatralne.

1.Nasz Teatr Lalek.

2.Jak teatr potrafi się zmieniać?

3.Teatr bez słów. Co to jest pantomima?

 

Spotkanie piąte – Skąd się wziął Teatr?
1. Skąd przyszedł do nas Teatr?

2. Jak wyglądał teatr antyczny?

3. Co to jest tragedia i komedia?

Słowa kluczowe:  ,