Informacja o książkach dla dzieci na nowy rok szkolny

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2014/15 w grupach dzieci 4, 5 i 6 letnich realizowana będzie Podstawa programowa wychowania w przedszkolu w oparciu o wybrany przez nauczyciela program i Karty pracy dostosowane do wieku dzieci (zestaw programów zatwierdza Rada pedagogiczna).

Karty pracy, w imieniu Rodziców zamówi placówka. Koszt zakupu ponoszą Rodzice.

6 latki – nauczyciel  P. Anny Liśkiewicz
/s. pomarańczowa/

„Tropiciele – roczne przygotowanie przedszkolne”,
(4 części) wyd. WSiP

– cena 80,00 zł

5-6 latki – nauczyciel P. Justyna Matyka
/s. fioletowa/

„Tropiciele – roczne przygotowanie przedszkolne”,
(4 części) wyd. WSiP

– cena 80,00 zł

5 latki – nauczyciel P. Marta Sadowska
/s. bordowa/

„Odkrywam siebie, Szkoła tuż, tuż” – roczne przygotowanie przedszkolne”,
(4 części) wyd. Mac Edukacja

– cena 87,00 zł

4 latki – nauczyciel P. Agnieszka Serocka
/s. czerwona/

„Tropiciele – Czterolatek”,
(2 części) wyd. WSiP

– cena 38,00 zł

4-5 latki – nauczyciel P. Agnieszka Gudowska
/s. zielona/

– dla dzieci 4 letnich „Tropiciele –  Czterolatka”,
(2 części) wyd. WSiP
– cena 38,00 zł
– dla dzieci 5 letnich „Tropiciele – roczne przygotowanie przedszkolne”,
(4 części) wyd. WSiP
– cena 80,00 zł (komplet)

Grupa zintegrowana (4-5 latki) – wariant I

– dla dzieci 4 letnich „Odkrywam siebie. Czterolatek”,
(2 części) wyd. Mac Edukacja
– cena 46,00 zł
– dla dzieci 5 letnich „Odkrywam siebie, Szkoła tuż, tuż” – roczne przygotowanie przedszkolne”,
(4 części)
– cena 87,00 zł

Wpłaty należy dokonać u nauczyciela w grupie lub w kancelarii przedszkola
do dnia 15 lipca 2014 r.