17-19.09.2014 r. Sprzątanie Świata

W dniach od 17 do 19 września dzieci będą uczyły się dbać o przyrodę i wezmą udział w Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata”. Dzieci z sali fioletowej, za dobre wykonanie zadania (17.09.2014 r.) zdobędą sprawność STRAŻNIK PRZYRODY. Pomagając Ziemi, pomagamy samym sobie!

Słowa kluczowe:  , ,