marzec – ABC Teatru

Od 4 marca rozpoczynamy realizację warsztatów pt. „ABC Teatru”

Zajęcia odbywać się będą w środy w sali żółtej i niebieskiej

 

ABC Teatru to spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym wokół tematu, jakim jest T E A T R.  Projekt ma charakter poznawczy, informacyjny a także integracyjny. Ukazuje różne aspekty teatru. Prowokuje do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Jak rozmawiać o teatrze z dziećmi by bywanie w Teatrze stało się rodzinnym rytuałem. Przygotowanie widza świadomego do odbioru sztuki. ABC Teatru to również materiał, na bazie, którego pedagodzy będą mogli wspólnie z wychowankami samodzielnie rozwijać dziecięcą twórczość. To mini edukacja teatralna.

 Projekt ABC Teatru to cykl pięciu spotkań adresowanych do grup przedszkolnych dzieci w wieku 5 -6 lat oraz ich rodziców.

Każde spotkanie z dziećmi wokół teatru to 45 minut nauki poprzez zabawę z wykorzystaniem naturalnych cech rozwoju dziecka. To spotkanie, w którym Dziecko i Teatr tworzą nową wartość = edukują się wzajemnie.

 Spotkanie pierwsze – Co to jest Teatr?

  1. Kto tworzy przedstawienie i jak powstaje spektakl?
  2. Co to jest próba?
  3. Jak zachowywać się w teatrze?

Spotkanie drugie – Ja w Teatrze. Teatr Lalek.

  1. Ja widz. Moje emocje i odczucia.
  2. Różne rodzaje lalek teatralnych. Teatr cieni.
  3. Sztuka animacji.

 Spotkanie trzecie – Moja Twórczość.Różne formy teatralne.

1.Nasz Teatr Lalek.

2.Jak teatr potrafi się zmieniać?

3.Teatr bez słów. Co to jest pantomima?

Spotkanie czwarte – Skąd się wziął Teatr?

1. Skąd przyszedł do nas Teatr?

2. Jak wyglądał teatr antyczny?

3. Co to jest tragedia i komedia?

 Spotkanie piąte  – Wyprawa do Teatru?

  1. Wyjście na przedstawienie teatralne
  2. Spotkanie z aktorami.
  3. Panel dyskusyjny.
  4. Wystawa afiszu teatralnego.