20.04.2015 r. Zajęcie dla Rodziców – s. bordowa

Dnia 20 kwietnia o godz. 15,30 zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi z sali bordowej na zajęcie otwarte na temat „Zabawy na wiosennej łące”, które poprowadzi nauczycielka grupy P. Agnieszka Gudowska. 

Celem spotkania jest zaprezentowanie metod i form pracy w przedszkolu podczas zajęć edukacyjnych, obserwacja udziału i zaangażowania dzieci w zajęciach oraz prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności przez dzieci.

Po zajęciu Rodzice będą mieli okazję zapoznać się z wynikami obserwacji rozwoju dziecka i odebrać informacje o gotowości szkolnej dziecka 5 letniego.

Serdecznie zapraszamy !