23.04.2015 r. Zajęcia dla Rodziców z sali pomarańczowej

Dnia 23 kwietnia o godz. 15,30 zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi z sali pomarańczowej na zajęcia otwarte pt. „Wiosna ach to Ty”, które poprowadzi nauczycielka grupy P. Marta Sadowska. 

Celem spotkania jest zaprezentowanie metod i form pracy w przedszkolu podczas zajęć edukacyjnych, obserwacja udziału i zaangażowania dzieci w zajęciach oraz prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności przez dzieci.

Po zajęciu Rodzice będą mieli okazję zapoznać się z wynikami diagnozy gotowości szkolnej dziecka.

Serdecznie zapraszamy !