27.04.2015 r. Zajęcie w sali tęczowej

Dnia 27 kwietnia o godz. 10,00 zapraszamy Rodziców z sali tęczowej na zajęcie otwarte, które poprowadzi nauczycielka grupy P. Magdalena Jankowska. 

Celem spotkania jest zaprezentowanie metod i form pracy w przedszkolu podczas zajęć edukacyjnych, obserwacja udziału i zaangażowania dzieci w zajęciach oraz prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności przez dzieci.

Po zajęciu, Rodzice będą mieli okazję zapoznać się z wynikami obserwacji i diagnozy pedagogicznej oraz omówić sprawy bieżące grupy.

Serdecznie zapraszamy !