17.11.2015 r. Zajęcia otwarte s. niebieska

Dnia 17 listopada (wtorek) o godz. 15,30 zapraszamy Rodziców dzieci z sali niebieskiej za zajęcie otwarte, którego celem jest prezentacja poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, obserwacja metod i form pracy z dzieckiem oraz diagnoza rozwoju dziecka. Temat zajęcia – „Turniej matematyczny”.

 

 

Po zajęciach odbędzie się:

– omówienie zajęć,

– przekazanie informacji o mocnych i słabych stronach grupy

– prezentacja wyników obserwacji rozwoju dziecka

– sprawy bieżące