23.11.2015 r. W magicznym królestwie liczb

Dnia 23 listopada o godz. 15,30 zapraszamy Rodziców dzieci z sali żółtej na zajęcie otwarte, którego celem jest prezentacja poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, obserwacja metod i form pracy z dzieckiem oraz diagnoza rozwoju dziecka. Temat zajęcia: „W magicznym królestwie liczb”

Po zajęciu nauczycielka przekaże informacji o mocnych i słabych stronach grupy, zaprezentuje wyniki obserwacji rozwoju dziecka oraz zostaną omówione sprawy bieżące grupy. 

Serdecznie zapraszamy !