24.11.2015 r. Zajęcie w sali fioletowej

Dnia 24 listopada o godz. 15,15 zapraszamy Rodziców dzieci 4 letnich z sali fioletowej na zajęcie otwarte podczas którego dzieci zaprezentują zdobytą wiedzę i umiejętności. Temat zajęcia: Mój przyjaciel miś. 

Po zajęciu zapraszamy na spotkanie z nauczycielem grupy i pedagogiem przedszkolnym. Celem spotkania jest omówienie wyników obserwacji rozwoju dziecka oraz metod i form pracy z dzieckiem – radzenie sobie z trudnościami.