03/16 Żywioł, doświadczenia, eksperymenty w s. żółtej