03/16 Rozstrzygniecie międzynarodowego konkursu plastycznego