20.04.2016 r. Zajęcia w sali zielonej

Dnia 20 kwietnia (środa), zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci z sali zielonej na godz. 15,15 na zajęcia otwarte, które poprowadzi nauczyciel P. Marta Sadowska. Temat zajęć: „Nadeszła Wiosna”. Podczas zajęcia dzieci zaprezentują dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności a Rodzice będą mieli rzadką okazję obserwacji efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w grupie.

Zapraszamy !!!