26.04.2016 r. Zajęcia dla Rodziców z sali bordowej

Dnia 26 kwietnia (wtorek), zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci z sali bordowej na godz. 15,15 na zajęcia otwarte – „Aktywnie słuchamy muzyki”. Podczas zajęcia dzieci zaprezentują dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności a Rodzice będą mieli rzadką okazję obserwacji efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w grupie.

Zapraszamy !!!