27-29.04.2016 r. Nasza Ojczyzna

Czas poprzedzający święta państwowe wykorzystamy na realizację tematu „Nasza Ojczyzna”. Dzieci poznawać będą barwy i symbole narodowe, hymn Polski, polskie zwyczaje i tradycje oraz ciekawe i charakterystyczne miejsca. Dzieci zdobędą odznakę – Jestem Polakiem.

Słowa kluczowe:  , , ,