10.10.2016 r. Dzień drzewa

W tym dniu dzieci z sali niebieskiej, tęczowej, różowej i czerwonej obchodzić będą Dzień drzewa i z tej okazji udadzą się na spacer do parku w poszukiwaniu jesieni. Wezmą też udział w obserwacjach przyrodniczych oraz zbiorą materiał przyrodniczy do kącików tematycznych.

Głównym celem zajęć jest: wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego, rozwijanie postaw proekologicznych, zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew, zachęcanie do zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska, ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody.

Dzieci starsze poznają budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody, poznają także etapy wzrastania drzewa.  Wykonają pracę plastyczną pt. „Drzewko Przyjaźni”, pod którym  złożą przysięgę, obiecując, że zawsze będą dbały o wszystkie drzewa.

Prosimy, aby dzieci były ubrane odpowiednio do pogody.