10/16 Zajęcia ekologiczne w s. fioletowej nt. „Pieśni lasu”