18.10.2016 r. Zajęcia otwarte w s. beżowej

Dnia 18 października o godz. 9,30 zapraszamy Rodziców dzieci 6 letnich z sali beżowej na zajęcia otwarte. Temat zajęć: „W rodzinnym gronie”. Celem zajęć jest poznanie metod i forma pracy w przedszkolu, prezentacja wiedzy i umiejętności dzieci oraz funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej. Po zajęciach Rodzice będą mieli okazję zapoznać się z wynikami obserwacji rozwoju swojego dziecka we wszystkich jego sferach.