12.01.2017 r. Wycieczka do parku

Dnia 12 stycznia, dzieci z sali zielonej zapraszamy na wycieczkę do parku. Szukać będziemy śladów i tropów zwierząt na śniegu oraz obserwować zmiany zachodzące  w przyrodzie zimą.