23.05.2017 Majowa łąka

Dnia 23 maja, dzieci z sali zielonej będą brały udział w zajęciach czytelniczych w bibliotece  SP 6. W ramach zajęć, dzieci wysłuchają opowiadania o majowej łące oraz rozwiązywać będą wiosenne zagadki. Efektem zajęć będzie praca plastyczna pt. „Kolorowa łąka”.