05/17 Zajęcia otwarte dla Rodziców dzieci z s. różowej