05-07.09.2017 r. Spotkania z Rodzicami

SPOTKANIA ORGANIZACYJNO – INFORMACYJNE rozpoczynające nowy rok szkolny 2017/18

 Zapraszamy wszystkich Rodziców (w miarę możliwości bez dzieci) na pierwsze spotkania w nowym roku szkolnym. 

Celem spotkań jest zapoznanie z:

 – organizacją pracy przedszkola i zamierzeniami grupy,

– programem wychowania w przedszkolu,

– planem współpracy z Rodzicami,

– innymi działaniami przedszkola – grupy w roku szkolnym 2017/18.

Zapraszamy:

05.09.2017 r. – o godz. 15,30 – Rodziców dzieci z sali żółtej,

– o godz. 15,45 – Rodziców dzieci z sali niebieskiej,

06.09.2016 r. – o godz. 15,30 – Rodziców dzieci z sal: fioletowej, tęczowej, pomarańczowej,

07.09.2016 r. – o godz. 15,45 – Rodziców dzieci z sali bordowej

– o godz. 16,00 – Rodziców dzieci z sali zielonej,

Wszystkich serdecznie zapraszamy !

Słowa kluczowe: