10/17 Dzieci z sali zielonej na zajęciach sportowych w Szkole w Tychnowy