12/17 Zajęcia z młodzieżą z MOW w s. pomarańczowej