01/18 Dzień śniegu i dokarmianie ptaków przez dzieci z sali zielonej