02/18 Dzień myśli braterskiej w sali czerwonej – spotkanie z zuchem