02/18 Zajęcia artystyczne w sali niebieskiej z absolwentkami przedszkola