06/18 Wycieczka dzieci z s. pomarańczowej do Family Parku