01/19 Cztery pory roku – zajęcia dydaktyczne w sali fioletowej