03/19 Doświadczenia i zabawy sensoryczne w sali zielonej