03/19 Gazetami też się można wspaniale bawić – sala czerwona