09/19 Pierwsze zajęcia w Multicentrum – grupa niebieska