11/19 Zwierzęta świata – zajęcia przyrodnicze w grupie niebieskiej