Zajęcia multimedialne

Rozpoczynamy II edycję zajęć multimedialnych.

Zajęcia skierowane są do dzieci 6 letnich i odbywać się będą w Multicentrum przy Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

Moduł K-First jest interaktywnym środowiskiem nauczania, którego celem jest rozwijanie myślenia i kreatywności, jak również wzbogacanie wiedzy dzieci w wieku 5-9 lat w szerokim zakresie. System First wyposażony jest w unikalną konsolę z zestawem sensorów oraz funkcją rozpoznawania obiektów, dzięki któremu uczniowie zdobywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk ścisłych, techniki, muzyki, sztuki, zdrowia oraz wielu innych dziedzin.

Dzieci rozwijają swoje umiejętności poznawcze, psychospołeczne oraz motoryczne podczas wykonywania zadań, które stymulują ich kreatywność, ciekawość i zdolności rozwiązywania problemów. Ponadto, dzieci podczas wykonywania tych zadań uczą się czytania, pisania oraz słuchania.

System ten rozwija u dzieci zdolności rozumienia oraz nawyki uczenia się, doskonali umiejętności myślenia i poznawania, a także zwiększa motywację do nauki.

Harmonogram zajęć:

28.01.2020 r. – grupa żółta

11.02.2020 r. – grupa niebieska

25.02.2020 r. – grupa żółta

10.03.2020 r. – grupa niebieska

24.03.2020 r. – grupa żółta

07.04.2020 r. – grupa niebieska

28.04.2020 r. – grupa żółta

12.05.2020 r. – grupa niebieska

Zajęcia odbywać się będą w godz. 9,15-10,15

Dzieci do Multicentrum będą dojeżdżały autobusem