Zajęcia adaptacyjne

ADAPTACJA NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI

Moment pójścia do żłobka lub przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż jest to pierwsze doświadczenie społeczne dziecka i wielka zmiana w jego życiu. Niektóre dzieci są bardzo zaciekawione, a inne są niespokojne, niepewne, boją się zostać same – bez rodziców. Ich poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane.

Dlatego, aby uniknąć dramatów małych i dużych – czyli dramatów rodziców i dzieci, zapraszamy na zajęcia adaptacyjne, podczas których dzieci i rodzice stopniowo będą się przyzwyczajać do nowej sytuacji.

Ze względu na wymóg ograniczenia liczby dzieci i rodziców odbywających adaptację w placówce informujemy, że zajęcia adaptacyjne odbywać się będą w godz. 9,30-11,00 wg. harmonogramu:

w grupie żłobkowej (rok ur. 2018)  – sala różowa, od 10 do 28 sierpnia z podziałem na grupy

  • 10-14.08.2020 r. – nazwiska od A do N
  • 17-21.08.2020 r. – nazwiska od P do Z
  • 24-28.08.2020 r. – razem 

w grupie  dzieci 3 letnich (rok ur. 2017) – sala czerwona, od 10 do 28 sierpnia z podziałem na grupy

  • 10-14.08.2020 r. – nazwiska od A do L
  • 17-21.08.2020 r. – nazwiska od M do Z
  • 24-28.08.2020 r. – razem

w grupach dzieci 4 i 5 letnich – od 24 do 28.08.2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami oraz wypełnienie i odesłanie na nasz adres mail: przedszkole@chatkapuchatka.com do dnia 31.07.2020 r. wypełnionego i podpisanego oświadczenia.

Oświadczenie jest warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia adaptacyjne !

OŚWIADCZENIE adaptacja

Procedura adaptacja

Słowa kluczowe:  , , ,