Wrzesień

We wrześniu dzieci czteroletnie uczyć się będą:

Teksty wierszy i piosenek – 4 latki

Wiersze fioletowa