12-28.10.2021 r. Zajęcia w Multicentrum

Rozpoczęliśmy cykl zajęć w Multicentrum, które mieści się przy Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

Moduł K-First jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-9 lat. Celem tych zajęć jest rozwijanie myślenia i kreatywności, jak również wzbogacanie wiedzy dzieci w szerokim zakresie. System First wyposażony jest w unikalną konsolę z zestawem sensorów oraz funkcją rozpoznawania obiektów, dzięki któremu dzieci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk ścisłych, techniki, muzyki, sztuki, zdrowia oraz wielu innych dziedzin. Dzieci rozwijają swoje umiejętności poznawcze, psychospołeczne oraz motoryczne podczas wykonywania zadań, które stymulują ich kreatywność, ciekawość i zdolności rozwiązywania problemów. Ponadto, dzieci podczas wykonywania tych zadań uczą się czytania, pisania oraz słuchania. System ten rozwija u dzieci zdolności rozumienia oraz nawyki uczenia się, doskonali umiejętności myślenia i poznawania, a także zwiększa motywację do nauki.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 9,00 – 10,00

 Harmonogram zajęć:

12.10.2021 r. – grupa niebieska i żółta

26.10.2021 r. – grupa pomarańczowa

Słowa kluczowe:  , , ,