Klub Kubusia Puchatka

Klub Kubusia Puchatka

zaprasza dzieci 2 i 3 letnie wraz z Rodzicami

na spotkania z Kubusiem i jego przyjaciółmi

w soboty w godz. od 9:00 do 11:00

 Szczegóły oraz harmonogram zajęć dostępny w zakładce „Dzieci”.

Serdecznie zapraszamy!

klub kubusia