ABC Teatru oznaczone

marzec – ABC Teatru

Od 4 marca rozpoczynamy realizację warsztatów pt. „ABC Teatru”

Zajęcia odbywać się będą w środy w sali żółtej i niebieskiej

ABC Teatru to spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym wokół tematu, jakim jest T E A T R.  Projekt ma charakter poznawczy, informacyjny a także integracyjny. Ukazuje różne aspekty teatru. Prowokuje do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Jak rozmawiać o teatrze z dziećmi by bywanie w Teatrze stało się rodzinnym rytuałem. Przygotowanie widza świadomego do odbioru sztuki. ABC Teatru to również materiał, na bazie, którego pedagodzy będą mogli wspólnie z wychowankami samodzielnie rozwijać dziecięcą twórczość. To mini edukacja teatralna.

 Projekt ABC Teatru to cykl pięciu spotkań adresowanych do grup przedszkolnych dzieci...

Więcej...