obserwacja rozwoju oznaczone

25.11.2015 r. Zajęcia w sali tęczowej

Dnia 25 listopada o godz. 14,45 zapraszamy Rodziców dzieci 5 letnich z sali tęczowej na zajęcie otwarte pt. „Jesienne łamigłówki”. Celem zajęcia jest prezentacja wiedzy i umiejętności dzieci, obserwacja metod i form pracy z dzieckiem oraz diagnoza rozwoju dziecka.

Po zajęciu zapraszamy na spotkanie z nauczycielem grupy oraz pedagogiem przedszkolnym. Panie omówią zajęcie, przekażą informacje na temat wyników obserwacji rozwoju dziecka oraz mocnych i słabych stronach grupy. 

Zapraszamy !

Więcej...

24.11.2015 r. Zajęcie w sali fioletowej

Dnia 24 listopada o godz. 15,15 zapraszamy Rodziców dzieci 4 letnich z sali fioletowej na zajęcie otwarte podczas którego dzieci zaprezentują zdobytą wiedzę i umiejętności. Temat zajęcia: Mój przyjaciel miś. 

Po zajęciu zapraszamy na spotkanie z nauczycielem grupy i pedagogiem przedszkolnym. Celem spotkania jest omówienie wyników obserwacji rozwoju dziecka oraz metod i form pracy z dzieckiem – radzenie sobie z trudnościami.

 

Więcej...