obserwacja oznaczone

Zajęcia otwarte

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte, których celem jest prezentacja umiejętności zdobytych przez dzieci w przedszkolu oraz  efektów realizacji programu wychowania przedszkolnego 

Harmonogram zajęć:

06.11.2018 r. (wtorek)  godz. 15,30 – sala bordowa

07.11.2018 r. (środa)  godz. 15,30 – sala żółta

08.11.2018 r. (czwartek)  godz. 15,15 – sala pomarańczowa

13.11.2018 r. (wtorek)  godz. 15,15sala tęczowa

14.11.2018 r. (środa)  godz. 15,15 – sala fioletowa

15.11.2018 r. (czwartek)  godz. 15,15 – sala niebieska

Po zajęciach nauczyciele przedstawią informację o rozwoju dziecka (mocne i słabe strony), wnioski do dalszej pracy oraz sprawy bieżące grupy.

Zapraszamy !

 

 

ZAPRASZAMY !!!!

Więcej...

23-26.10.2017 r. Zapraszamy na zajęcia otwarte

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci 5 i 6 letnich na pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia otwarte, których celem jest przedstawienie metod i form realizacji podstawy programowej wychowania w przedszkolu. 

Harmonogram zajęć: 

23.10.2017 r. (poniedziałek) godz. 15,15 – sala zielona

24.10.2017 r. (wtorek) godz. 15,30 – sala żółta

25.10.2017 r. (środa) godz. 15,15 – sala niebieska

26.10.2017 r. (czwartek) godz. 15,15 – sala tęczowa

26.10.2017 r. (czwartek) godz. 15,15 – sala pomarańczowa

Po zajęciach omówione  zostaną wyniki obserwacji rozwoju dziecka, przedstawione zostaną priorytety pracy dydaktyczno-wychowawczej na dany rok szkolny oraz sprawy bieżące grupy. 

ZAPRASZAMY !!!!

Więcej...

24.05.2017 r. Dzień ślimaka

DZIEŃ ŚLIMAKA…

… czyli wszystko o ślimakach!

Dnia 24 maja, dzieci z sali czerwonej rozmawiać będą na temat ślimaka. Najpierw dowiedzą się kilku ciekawostek o tym bezkręgowcu, następnie wybiorą się do ogrodu z lupami by sprawdzić, gdzie w trawie widać rogi!

Na koniec wykonają pracę plastyczną, którą będzie oczywiście ślimak.

Przez cały dzień dzieciom towarzyszyć będą zabawy, piosenki oraz słynny wiersz o ślimaku!

Więcej...

17-18.05.2017 r. Odwiedziny na łące

Dnia 17 maja, dzieci z sali beżowej udadzą się na wycieczkę na łąkę przy ul. Polnej. Celem wycieczki jest obserwacja roślin i zwierząt zamieszkujących łąkę.

18 maja, na łąkę wybiorą się dzieci z sali zielonej.

Więcej...

03.04.2017 r. Warsztaty ekologiczne

Tego dnia, dzieci z sali zielonej wezmą udział w zajęciach ekologicznych, których tematem przewodnim będzie wiosna. Zajęcia poprowadzi instruktor ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa w Kwidzynie. Dzieci dowiedzą się jak rozpoznajemy wiosną, poznają zwiastuny wiosny i w ogrodzie przedszkolnym będą obserwować rośliny i owady.

Więcej...

24.11.2016 r. Zajęcia otwarte w sali tęczowej

Dnia 24 listopada o godz. 15,15 zapraszamy Rodziców dzieci 6 letnich z sali tęczowej na zajęcie otwarte „W magicznym królestwie liter”. Dzieci zaprezentują zdobytą wiedzę i umiejętności, zabawy z literami, ponadto nauczyciel przedstawi metody i formy pracy przygotowujące dziecko do roli ucznia.  Po zajęciu przekazane zostaną wyniki obserwacji pedagogicznej oraz informacje na temat planowanych wydarzeń i uroczystości.

Więcej...

15-16.11.2016 r. Zajęcia dla Rodziców

W dniach od 15 do 16 listopada zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte. Celem zajęć jest prezentacja wiedzy i umiejętności dzieci, obserwacja dzieci w grupie rówieśniczej oraz zapoznanie z metodami i formami pracy w przedszkolu.

Harmonogram zajęć:

15.11.2016 r. godz. 15,15 – sala żółta – temat zajęcia „W czasie deszczu dzieci się nudzą”

15.11.2016 r. godz. 15,15 – sala bordowa – temat zajęcia „Cóż nam jesień w darze niesie”

15.11.2016 r. godz. 15,30 – sala niebieska – temat zajęcia „Zabawy sportowe”

15.11.2016 r. godz. 15,30 – sala pomarańczowa – temat zajęcia „Zabawy z liczbami”

16.11.2016 r. godz. 15,15 – sala zielona – temat zajęcia: „Nadeszła jesień”

Więcej...

04.11.2016 r. Wycieczka do parku

Dnia 4 listopada (piątek), dzieci z sali zielonej i bordowej wybiorą się na wycieczkę do parku. Celem wycieczki będzie obserwacja jesiennego krajobrazu, poznanie drzew i roślin oraz obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Więcej...

10.10.2016 r. Dzień drzewa

W tym dniu dzieci z sali niebieskiej, tęczowej, różowej i czerwonej obchodzić będą Dzień drzewa i z tej okazji udadzą się na spacer do parku w poszukiwaniu jesieni. Wezmą też udział w obserwacjach przyrodniczych oraz zbiorą materiał przyrodniczy do kącików tematycznych.

Głównym celem zajęć jest: wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego, rozwijanie postaw proekologicznych, zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew, zachęcanie do zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska, ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody.

Dzieci starsze poznają budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody, poznają także etapy wzrastania drzewa.  Wykonają pracę plastyczną pt...

Więcej...

28.04.2016 r. Zajęcie w sali fioletowej

Dnia 28 kwietnia (czwartek), zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci z sali fioletowej na godz. 15,15 na zajęcia otwarte – pokazowe. Podczas zajęcia dzieci zaprezentują dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności z różnych działów podstawy programowej a Rodzice będą mieli okazję obserwacji efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w grupie.

Zapraszamy !!!

Więcej...